Tratu tercüme tarafından verilmekte olan Tıbbi - Medikal Çeviri ve Tercümeler gerek bilimsel gelişimin sürekliliğinin sağlanmasında, gerekse düzenleyici makamlara yapılacak başvurularda büyük önem kazanmaktadır.

Özellikle uluslar arası bilimsel dergilerde yayımlanmak üzere hazırlanan birçok ilmi çalışmamız sadece çevirilerinin yetersizliklerinden dolayı kale alınmamakta, bu durum ülkemizin imajını zedelemektedir.

Bundan dolayı Tıbbi Medikal Çeviri ve Tercümelerin hazırlanışında daha çok yurt dışı deneyimleri olan uzman çevirmenlerimizden faydalanmaktayız. Tıp ve eczacılık alanlarında Türkiye'nin öncü kuruluşlarına hizmet vermekteyiz.